BKE TeleCom arbetar tillsammans med en konsult kring miljöarbete ISO 14001. Miljösäkringen är driftsatt till 95%. Revision (kontroll av certifieringsrevisor) fattas. BKE:s dokumenterade metod och systematiska arbetssätt uppfyller emellertid kraven för miljöcertifiering som regleras i ISO 14001. BKE:s målsättning är att på bästa möjliga sätt medverka till att minska negativ miljöpåverkan, efterleva lagar och krav samt ta socialt och etiskt ansvar. Om ni önskar en närmare beskrivning av vårt arbetssätt så kan det naturligtvis erhållas. Nedan följer en sammanställning av de miljöregler som gäller inom BKE TeleCom och som tillsammans utgör vår miljöpolicy.

Övergripande miljöregler
• I vårt arbete och i samarbete med leverantörer och våra kunder skall vi verka för bästa miljöalternativ kombinerat med bästa funktion och kostnad för våra produkter och tjänster.
• Vi skall minst följa gällande lagar och föreskrifter samt tillämpa försiktighetsprincipen i vårt handlande i de fall förordningar saknas.
• Vår verksamhet skall medvetet styras mot återanvändning, återvinning och minimering av miljöstörande ämnen och avfall.
• Våra anställda skall informeras, utbildas och motiveras för att handla miljömedvetet och därigenom gemensamt bidra till att nå de miljömål som ställts.

Allmänt
• Vid sophantering sorteras plast, papper, och övriga avfall.
• Vi använder inte engångsartiklar så som plastbestick och plastmuggar.
• Vi använder oss av lågenergilampor.
• Vi använder oss av miljövänlig tvål och diskmedel.
• Våra servicebilar är av typ miljöklass 1.

Detaljerade miljöregler
I praktiken och i den dagliga verksamheten så innebär BKE:s miljöhänsyn bland annat följande:

Trycksaker
För trycksaker som t.ex. visitkort, brevpapper m.m. anlitas miljöcertifierat tryckeri.

Lager
Vid avfallshantering separeras wellpapp, papper, glas, plast och metall i samarbete med SITA som är ISO 14001 certifierad.

Transporter
Vid transporter anlitas Posten, vilka är miljöcertifierade enligt ISO 1401.

BKE TeleCom tar även hand om alla typer av elektroniska produkter som har uttjänat sitt syft hos våra kunder. När BKE TeleCom erhållit elektroniska produkter som skall återvinnas skickas de till ANOVO Nordic som är ISO 14001 certifierade. Anovo besitter genom sin kärnverksamhet, reparationer av elektronikprodukter, hög kompetens om hantering och förvaring av komponenter och material med hänsyn till känslighet och miljöfarlighet. De har ett väl utbyggt nät av samarbetspartners för vidare behandling av återvinningsbar materiel och miljöfarliga fraktioner.

Kontakta oss

Du måste bekräfta att du inte är en robot.
Bekräftelsen att du inte är en robot gick inte igenom. Vänligen prova igen.