För närvarande finns inga driftstörningar att rapportera.