2017-10-23
10:00 TelaVox
F.n. kan kunder med TelaVox som operatör uppleva problem med försämrad ljudkvalitet, brutna/tysta samtal och ej kopplade samtal. Felsökning pågår, ingen beräknad klartid finns ännu.
11:30: Problemet kvarstår med både inkommande samtal och utgående samtal. Vissa enstaka samtal kan kopplas fram med fördröjning och försämrad samtals kvalitet.
12:50: Fortfarande problem med inkommande samtal och utgående samtal, TelaVox tekniker jobbar på att lösa problemet.
13:20: TelaVox har fortfarande problem med inkommande och utgående samtal. Teknikerna felsöker problemet vidare.
15:00: Felsökning pågår fortfarande.

Just nu påverkar dessa problemen följande tjänster:
Ringa ut på Mobil, Mjuk och Fast telefoner
Ta emot samtal på Mobil, Mjuk och Fast telefoner
Samtals kvalitén på Mobil, Mjuk och Fast telefoner.

 

Kontakta oss

Du måste bekräfta att du inte är en robot.
Bekräftelsen att du inte är en robot gick inte igenom. Vänligen prova igen.