Operatörsinformation

Här kan du ladda ner prislistor för samtal och datatrafik till och från utlandet.

Ringa till utlandet från fasta nätet
Utlandspriser - fast telefoni

Ringa till utlandet från mobilen
Utlandspriser - mobil

Prislista för användning av mobiltelefonen i utlandet
Roaming prislista